Bewoners

De Groet uit Schoorl Run brengt voor bewoners, naast veel vermaak, ook een aantal beperkingen met zich mee. In overleg met de gemeente en politie is er een verkeersplan opgesteld om het evenement zo soepel, maar ook vooral zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op deze pagina lees je binnenkort meer over verkeersmaatregelen, afgesloten straten en parkeerverboden.