• Nieuws
  • Programma Groet uit Schoorl Run aangepast

Programma Groet uit Schoorl Run aangepast

Gelet op de weersvoorspellingen voor zondag 9 februari is het programma van de Groet uit Schoorl Run op een aantal punten aangepast.   

De start van de 21,1 km wordt met een uur vervroegd naar 10:00 uur. De 30 km afstand komt te vervallen. Deelnemers die zich voor deze afstand hebben ingeschreven kunnen met hetzelfde startnummer om 10:00 uur van start gaan op de 21,1 km. Met deze aanpassing kunnen o.a. de medische diensten zich optimaal concentreren op één parcours.

Met het vervallen van de 30 km wordt ook de start van de 10 km met een uur vervroegd. Deze gaat om 13:30 uur van start.

De Kids Run komt wegens bovenstaande maatregelen te vervallen.

Gezien de wind in de loop van de namiddag en avond verder aantrekt, verwacht de organisatie met bovenstaande maatregelen voor die tijd alle deelnemers en vrijwilligers veilig huiswaarts te kunnen laten keren.

Reisadvies voor zondag 9 februari

Advies van de NS: aanpassingen tussen Den Helder en Zaandam
In verband met de storm schrapt NS tussen 14:00 en 23:00 uur enkele ritten tussen Den Helder en Zaandam. Hou daarom rekening met een extra overstap in Alkmaar en eventueel een langere reisduur. Plan je reis kort voor vertrek via ns.nl

Pendelbussen NS Station Alkmaar en Hogeschool InHolland
Deelnemers die een pendelbusticket online bij inschrijving hebben gekocht voor pendelbushalte NS Station Alkmaar of Hogeschool InHolland moeten rekening houden met gewijzigde bustijden. Zie hieronder de nieuwe bustijden.

Pendelbushalte Hogeschool InHolland en NS Station Alkmaar

Vertrek vanaf Alkmaar

07:30 – 09:30 uur
10:15 – 13:00 uur

Vertrek vanaf Schoorl

11:30 – 13:00 uur
14:15 – 16:00 uur

 


Program Groet uit Schoorl Run adjusted

Due to the expected weather conditions for Sunday 9 February some adjustments have been made to the program.

The start of the 21.1 K is now set at 10:00 hrs, one hour earlier than planned. The 30K distance is cancelled. Participants who have registered for 30K can participate in the 21.1K. This adjustment allows the medical services to focus on one course.

The start of the 10K will be at 13.30 hrs, also one hour earlier than planned.

The kids run is cancelled due to the adjustments mentioned above.

The organization expects that with these adjustments all participants and voluntueers can return home safely before the wind starts to increase in the late afternoon and evening.

Plan your journey

Due to the storm the NS cancels some trains between 14.00 – 23.00 hrs between Den Helder en Zaandam. Take into account that you have an extra switch in Alkmaar and a longer travel time. Plan you journey shortly before departure on www.ns.nl.

Shuttle busses
Participants who have bought a shuttle bus ticket during their registration must take into account changed bus times, see below.

Shuttle bus Hogeschool InHolland and NS Station Alkmaar

 

Departure times Alkmaar

07:30 – 09:30 hrs

10:15 – 13:00 hrs

Departure times Schoorl

11:30 – 13:00 hrs

14:15 – 16:00 hrs